Vereniging Winkelpromenade Lijnbaan

Voorzitter:
de heer Aartjan de Bruin (Pour Toi)

Telefoon: 010 – 433 21 47
E-mail: info@pourtoirotterdam.nl