Ramkraakpaaltjes

Ramkraakpaaltjes

Gelukkig komt het zelden voor maar soms is een winkel de dupe van een ramkraak. Het betreft in zo’n geval meestal een juwelier of luxe kledingwinkel. De meeste winkels die mogelijk een risico lopen zijn hier op voorbereid en hebben zogenaamde ramkraakpaaltjes geplaatst.

Soms krijgt UDSRotterdam een aanvraag binnen van een bezorgde winkelier of winkelpandeigenaar die ook graag zou zien dat er ramkraakpaaltjes geplaatst worden ter preventie. We hebben dit meermaals besproken met de gebiedscommissie van het Centrum omdat er wat haken en ogen zitten aan het plaatsen van de paaltjes. Zo is het van belang dat de schoonmaakmachines er nog steeds bij kunnen. Ook is de uitstraling een punt van aandacht. Hierbij informeren wij u over de afspraken die wij hierover hebben kunnen maken met de Gebiedscommissie.

Ramkraakpaaltjes zijn toegestaan mits hiervoor een aanvraag wordt ingediend bij Stadsbeheer. Dit kan via UDSRotterdam, we helpen u hier graag bij. Hierbij horen de volgende regels*:

  • De kosten voor de paaltjes en het plaatsen ervan zijn voor rekening van de aanvrager.
  • De winkelpandeigenaar blijft verantwoordelijk voor de paaltjes. Dat wil zeggen dat de pandeigenaar zorg draagt voor het onderhoud van de paaltjes en voor de kosten van de eventuele verwijdering ervan.
  • De ramkraakpaaltjes horen te passen binnen het straatbeeld. Daarom dient de aanvrager een duidelijke afbeelding en plaatsbepaling aan te leveren ter beoordeling.
  • Gelet op de bereikbaarheid van de dienst Stadsbeheer met hun schoonmaakwagens dienen de ramkraakpaaltjes zover als mogelijk verzinkbaar te zijn in de grond.
  • Stadsbeheer zal bij het verlenen van de vergunning regels meegeven over het bedienen van de paaltjes en de tijdstippen waarop deze omlaag moeten. Het is voor de hand liggend dat de pand eigenaar met u als huurder hierover afspraken maakt voor wat betreft de dagelijkse gang van zaken.

*Deze afspraken zijn niet van toepassing voor winkeliers uit de Koopgoot.

Aan het in dit artikel getoonde beeldmateriaal kunnen geen rechten worden ontleend.