Allereerste Rotterdamse monumentenschildje

Allereerste Rotterdamse monumentenschildje

Zaterdag 9 september, tijdens de start van de Open Monumentendagen, is het allereerste Rotterdamse monumentenschildje onthuld op de Coolsingelpoort op het Lijnbaanplein. Robbert Bons, bestuurslid Vereniging Lijnbaan Akkoord (VLA) en Eigenaren Vereniging Lijnbaan (EVL), had de eer dit monumentenschildje te onthullen.

De Coolsingelpoort op de Lijnbaan is een vertrouwd gezicht, maar de geschiedenis ervan is bij veel Rotterdammers onbekend. De poort is een restant van het Coolsingelziekenhuis. Tijdens het bombardement in 1940 is het overgrote deel van het ziekenhuis verloren gegaan. Alleen de Coolsingelpoort en grote plataan uit 1851 herinneren aan waar het Coolsingelziekenhuis ooit heeft gestaan. De Coolsingelpoort is nu dan ook officieel een gemeentelijk monument.

De Rotterdamse monumentenschildjes zijn onderdeel van de Rotterdamse Erfgoedagenda 2017 – 2020 die in december 2016 door het College van B&W is vastgesteld. Er wordt gestart met het aanbrengen van monumentenschildjes op monumentale panden die in het bezit zijn van de gemeente zelf. Particuliere eigenaren van monumenten worden uitgenodigd om dit voorbeeld te volgen.

Rotterdam heeft ongeveer 500 rijksmonumenten, 400 gemeentelijke monumenten en 8 beschermde stadsgezichten. Per jaar worden zo’n 20 gemeentelijke monumenten aan deze lijst toegevoegd.

Rotterdam wil haar cultureel historisch erfgoed beter zichtbaar maken in de stad en het verhaal achter het erfgoed vertellen. In samenspraak met Historisch Genootschap Roterodamum is gekozen voor de ANWB-producten die in heel Nederland in opdracht van het Ministerie van OC&W aangebracht worden, waarbij voor de gemeentelijke monumenten een specifieke Rotterdamse variant mogelijk is.