BBL-Opleiding Verkoopmedewerker niveau 2 detailhandel

BBL-Opleiding Verkoopmedewerker niveau 2 detailhandel

Veel werkgevers zitten te springen om goed opgeleid en gemotiveerd personeel.

Vanuit deze vraag kan het LeerWerkLoket Rijnmond samen met het Werkgeversservicepunt (WSPR) geschikte en gemotiveerde kandidaten aanbieden, die kunnen instromen op LeerWerkbanen binnen de Retail. Door het beter benutten van openstaande Leerwerkbanen kunnen er meer en duurzame kansen op de arbeidsmarkt gecreëerd worden. Werkgevers, MBO-instellingen en werkzoekenden kunnen elkaar beter vinden om te voldoen aan de vraag naar invulling van die LeerWerkbanen door te starten met een BBL-campagne, voor iedereen vanaf 18 jaar.

Deelnemers die in het traject worden toegelaten, zullen gefaseerd en in toenemende mate binnen de winkel gaan participeren. Begeleiding vindt plaats door bekwame job-coaches en mensen van de opleiding om de inbedding binnen het bedrijf soepel te implementeren en tot een minimum van inspanning van jullie kant te beperken. Alles moet er immers op gericht zijn dat de deelnemers na deze fase gaan starten aan de BBL-opleiding Verkoopmedewerker niveau 2  Detailhandel (Retail) en worden ingeschreven bij de ROC’s Albeda of Zadkine.

Lees hier verder voor uitgebreide informatie betreffende het traject. Voor vragen kunt u terecht bij het Werkgevers Servicepunt Rijnmond |Meral Karasu |meral.kerasu@uwv.nl |06-54376341