Winkeldiefstal; waar zit de winst? Het vervolg.

Winkeldiefstal; waar zit de winst? Het vervolg.

Velen van jullie waren aanwezig bij het Urban College begin dit jaar bij de Politie met als thema ‘Winkeldiefstal, waar zit de winst?’ In de afgelopen maanden is een kleine afvaardiging vanuit de aanwezigen in de vorm van een taskforce bijeen gekomen om te praten over een vervolg en de uitwerking van die mogelijke winst.

Escaleren of voorkomen?
In deze taskforce bespraken we de voors en tegens van de verschillende manieren om in te grijpen bij constatering van winkeldiefstal. Welke keuze maak je? Escaleren of voorkomen?
De samenwerking bij een winkeldief die voor het eerst in overtreding is, kan dezelfde zijn als normaliter. Er wordt wel een (Collectieve) Winkel Ontzegging uitgeschreven, er is immers sprake van een overtreding en/of overlast, doch de winkelier doet geen aangifte en de winkeldief gaat niet mee met Politie.

Benadering vanuit hospitality
De Politie is er wanneer nodig, dit verandert niet, maar het nieuwe uitgangspunt is een de-escalatie vanuit een ‘hospitality point of view’, gericht op voorkoming van werkelijke diefstal/ overtreding. De gemiddelde winkeldief zal schrikken en hiervan leren. Een deel van de winkeldieven zal helaas altijd escalerende aandacht vragen en juist voor deze gevallen is de Politie er.

Wanneer een beveiligingsmedewerker door de opdrachtgever wordt beoordeeld op het aantal aanhoudingen zal door deze werkwijze een lagere score zichtbaar zijn. Met de beveiligingsbedrijven die werkzaam zijn binnen het Toezichtsmodel is afgesproken dat zij deze werkwijze wel invoeren. Door registratie van de overtreders blijft ook hun inzet op dit punt meetbaar. Daarnaast is registratie belangrijk om een goed beeld te hebben van het aantal winkeldiefstallen. In een aantal gevallen wordt op deze wijze al gewerkt naar ieders tevredenheid. Dit is reden om dit verder uit te rollen.

Benodigdheden
Wat we van jullie vragen is om deze werkwijze in overweging te nemen en gedurende een nader te bepalen periode te testen. Jullie bevindingen zijn van belang voor het bepalen van het juiste vervolg van deze aanpak. Halverwege november ontvangen jullie een ‘ toolkit’ met daarin onder andere het registratieformulier om de overtredingen vast te kunnen leggen. Dit formulier wordt door de Taskforce ontwikkeld waarop het aantal aanhoudingen, het aantal collectieve winkelontzeggingen en het aantal hostings (voorkoming van een vermoedelijke winkeldiefstal) wordt geregistreerd.