Vernieuwingsprogramma voor een toekomstbestendige binnenstad

Vernieuwingsprogramma voor een toekomstbestendige binnenstad

Nu de BIZ is behaald hebben we onze huidige inzet geïntensiveerd en uitgebreid.

Om daarnaast in de komende vijf jaar – de looptijd van de BIZ- resultaat te behalen waar de binnenstad op zowel de korte als de lange termijn van profiteert is het vernieuwingsprogramma in het leven geroepen. Vertrekpunt daarvoor is de ambitie om de meest innovatieve binnenstad van de Benelux te worden. Daartoe is een 5-tal thema’s geïdentificeerd waarvoor het om diverse redenen relevant is om door nieuwe initiatieven te komen tot verbetering, vernieuwing en/of innovatie. Gericht op het versterken van het ondernemersklimaat en/of de aantrekkelijkheid voor de klant te vergroten.

De onderwerpen van dit innovatieprogramma zijn:

De toelichting op deze onderwerpen en verdere verdieping zijn terug te vinden op onze deze link.

Per onderwerp is een projectteam aangesteld.

De projectteams bestaan uit vertegenwoordiging vanuit het bestuur van UDSRotterdam, eigenaren & ondernemers uit het BIZ gebied, indien nodig vak experts en Hogeschool Rotterdam en/of Erasmus Universiteit voor eventuele onderzoeksvragen.

De inzet vanuit de projectteams zal bestaan uit projecten die op de korte termijn resultaat opleveren maar ook uit onderzoeksvragen of strategische inzet waarvan pas op langere termijn resultaten zichtbaar worden. We zien onszelf vooral als aanjagers en initiatiefnemers en verwachten dat we vanuit deze initiatieven op zoek zullen gaan naar partners voor realisatie van de bedachte doelstellingen. De uitvoering van de inzet is in handen van het team van UDSRotterdam.

In ieder geval hebben de onderwerpen gemeen dat ze allemaal bijdragen aan de ambitie om de meest innovatieve binnenstad van de Benelux te worden.

Resultaten en andere bijzonderheden vanuit de projectteams delen we graag met jullie. Ben je BIZ deelnemer en wil je graag bijdragen aan een projectteam of heb je suggesties? Bel of mail ons voor meer informatie!