Schouw RET met resultaat: Graffiti vrije entree

Schouw RET met resultaat: Graffiti vrije entree

UDSRotterdam heeft in januari het initiatief genomen om met de RET afspraken te maken om de entrees van de metrostations in het BIZ gebied 1 keer per kwartaal te schouwen om het schoon en heel niveau gezamenlijk te beoordelen.

 

Met name de hoeveelheid stickers en graffiti zijn al geruime tijd een doorn in het oog. Zeker met het naderende Eurovisie Songfestival is dit niet hetgeen we willen tonen aan de vele bezoekers en toeristen die via metrostation Beurs bovengronds komen.

 

De samenwerking is geïntensiveerd, de eerste schouw heeft al plaatsgevonden en met resultaat! Zie hierboven de foto met een situatie voor en na.

Naast de schouwfrequentie is ook afgesproken dat UDSRotterdam tussentijdse meldingen aan de RET kan verzorgen zodat er snel actie kan worden ondernomen. Een goede samenwerking met een belangrijke partner!