COVID-19; informatie en updates

COVID-19; informatie en updates

Er wordt op landelijk niveau hard gewerkt aan verschillende hulp/ oplossingen in deze moeilijke tijden. De berichtgeving hierover vanuit het Vakcentrum is het meest duidelijk en compleet:

 

Afspraken met betrekking tot huur vastgelegd in steunakkoord

De verschillende vertegenwoordigers van verhuurders en huurders zijn tot overeenstemming gekomen over een zogenoemd Steunakkoord. Uitgangspunten van dit akkoord zijn, onder andere, dat de financiële pijn wordt verdeeld tussen retailers, verhuurders, banken en overheid en dat er gezamenlijk liquiditeit en solvabiliteit wordt gecreëerd om na de coronacrisis vooruit te kunnen.

 

In het steunakkoord is een aantal kortetermijnmaatregelen opgenomen. Zo is er sprake van een huuropschorting van drie maanden voor retailers die een omzetdaling hebben van minimaal 25% in de periode april-mei-juni. Verhuurders en financiers maken geen gebruik van huuruitzettingen en doen geen aanspraak op bankgaranties als partijen zich aan het steunakkoord verbinden. Van de retailer wordt gevraagd daadwerkelijk een inspanning te leveren om de winkel open te houden (waarbij vanzelfsprekend de diverse veiligheidsprotocollen nageleefd moeten worden) en omzet te realiseren.

Met betrekking tot kwijtschelding van huur wordt nog overlegd over de wijze waarop de schade als gevolg van de coronacrisis kan worden vastgesteld.

Het volledige steunakkoord is te lezen op betreffende site.

 

Online coronacalculator

MKB-Nederland heeft voor ondernemers een handige online coronacalculator ontwikkeld. Deze ‘tool’ berekent onder meer in hoeverre ondernemers in aanmerking komen voor de overheidsmaatregelen, geeft een indicatie van de hoogte van de tegemoetkomingen en inzicht in de persoonlijke, financiële positie de komende periode. Dit alles is gebaseerd op de eigen bedrijfsgegevens.
De ‘tool’ is veilig, overzichtelijk, snel en wordt op basis van ervaringen en ontwikkelingen verder verfijnd en dagelijks bijgehouden. Actualisaties in de regelgeving worden doorvertaald in de calculator, zodat de ondernemer zijn berekeningen en aanvragen kan maken op grond van de meest actuele inzichten. Klik hier om naar de coronacalculator te gaan.

 

Ook het Vakcentrum heeft rekenmodellen ontwikkeld waardoor u snel en gemakkelijk kunt uitrekenen of u in aanmerking komt voor subsidie in het kader van de NOW-regeling.  Ga hier naar de NOW-rekenmodellen.

 

BMKB-C

Zoals eerder deze week werd bekendgemaakt, gaat de opslag op de BMKB-kredieten omlaag van 3,9 naar 2 procent. Lager kan niet vanwege de staatssteunregels.
In de brief van dinsdag aan de Kamer benadrukt het kabinet dat de banken zelf ook goed moeten blijven kijken naar de eigen kosten die zij ondernemers in rekening brengen en of die reëel zijn. Dat onderschrijven we van harte. Juist nú hebben ondernemers dringend behoefte aan snelle, laagdrempelige en betaalbare financiering. We krijgen over de BMKB nog steeds signalen van ondernemers dat aanvragen bij de bank moeizaam verlopen, of dat ze al bij de voordeur worden afgewezen. Wilt u een beroep doen op de BMKB-C regeling, dan vindt u hier een handige checklist voor uw aanvraag. Actuele informatie steeds op de website.

 

De website www.vakcentrum.nl/corona is steeds actueel. U vindt daar ook de links naar de relevante (overheids)websites en regelingen.

 

Einde berichtgeving Vakcentrum

 

Checklist Inretail:

De landelijke branche vereniging Inretail heeft een checklist voor ondernemers beschikbaar gesteld. Het gaat om maatregelen voor in de winkel, rondom de kassa’s, maar ook tips die zeer belangrijk zijn voor medewerkers. Alles ter voorkoming van de verdere verspreiding van het Coronavirus. Klik hier voor inzage checklist.

 

Chainels:

In deze tijd van crisis blijkt maar weer hoe waardevol het instrument Chainels is. Via dit communicatiesysteem staan we in directe verbinding met onze leden. We waarderen het ontzettend dat iedereen de moeite neemt elkaar te blijven informeren. Op basis van gedeelde informatie en een opname in de winkelstraten hebben wij een lijst opgesteld met winkels die hun openingstijden hebben aangepast dan wel in het geheel zijn gesloten. Klik hier voor het meest recente overzicht.

 

Tweewekelijks overleg Wethouder Economie:

UDSRotterdam is aangesloten bij een kopgroep die voorlopig in ieder geval 2 keer per week zal overleggen. Onze wethouder economie is voorzitter van deze kopgroep. Hierbij de terugkoppeling vanuit het eerste overleg:

 

Huren:

  • Het ministerie van Economische Zaken (EZ) werkt aan een plan van aanpak voor (bemiddeling in) tijdelijke huurverlaging en andere scenario’s. Los van de huurder en eigenaren zijn hier meer partijen bij betrokken; de banken bijvoorbeeld zijn ook een onderdeel van deze keten. Daarom wordt vanuit EZ gekeken naar het totaal, belangenvereniging Inretail die landelijk (lokale) ondernemers vertegenwoordigt is hierbij betrokken en er wordt spoedig nieuws over verwacht.
  • Vanuit sommige ondernemers is er de behoefte aan bemiddeling met de pandeigenaar. Gemeente onderzoekt de mogelijkheden.

 

Belastingen:

  • Los van de huur heeft de ondernemer te maken met andere vaste lasten zoals Gemeentelijk belastingen. Het verzenden van de BIZ en WOZ aanslagen worden tot nader order uitgesteld. Gemeente buigt zich momenteel over een oplossing op langere termijn maar omdat ze de impact nog niet overzien hebben ze daar langer voor nodig. Wel verwacht de wethouder dat er vanavond al nieuws over naar buiten zal komen.

 

Venstertijden:

  • Het hamstergedrag van de supermarkt-consument heeft impact op de bevoorrading en supermarkten en drogisterijen vragen om verruiming van de venstertijden. Gemeente staat hiervoor open en momenteel overleggen we over de voorwaarden. Hiermee wordt bedoeld de veiligheid: Zo heeft ‘s nachts bevoorraden een andere dynamiek en zijn extra (advies) maatregelen wellicht nodig.

 

Corona wegwijzer:

De gemeente Rotterdam heeft speciaal voor ondernemers in Rotterdam een ‘Corona wegwijzer’ in het leven geroepen. Betreffende pagina geeft een overzicht weer van maatregelen in de strijd tegen het virus, veel gestelde vragen en waardevolle tips. Er worden regelmatig updates geplaatst die voor jullie van belang kunnen zijn. Wij adviseren jullie deze site regelmatig te bezoeken.

 

Werktijdverkorting:

Van een van onze leden kregen wij een tip die wij graag met de horecaondernemers willen delen. Veel ondernemers zullen 100% werktijdverkorting hebben aangevraagd. Mochten horecaondernemers daarna toch zijn overgegaan tot diensten zoals afhaal- of bezorgservice vergeet dan niet om bij de betreffende instantie het percentage werktijdverkorting aan te passen.