Oprichting stichting Coolsingelclub

De ondernemers en vastgoedeigenaren aan de Coolsingel slaan de handen ineen om zich gezamenlijk in te zetten voor de Coolsingel met de oprichting van de stichting Coolsingelclub. De stichting Coolsingelclub is een initiatief van de Urban Departement Store Rotterdam (UDSRotterdam), de organisatie voor samenwerkende winkeliers en vastgoedeigenaren in het stadcentrum. 

 

Dominique van Elsacker, directeur UDSRotterdam: “In de aanloop naar en tijdens de renovatie van de Coolsingel organiseerde gemeente Rotterdam bijeenkomsten voor de stakeholders onder de naam ‘Coolsingelclub’. Toen het renovatieproject meer vorm kreeg werd vanuit de gemeente en gemeenteraad de wens geuit om voor de Coolsingel een collectief op te richten op het niveau zoals in het kernwinkelgebied waar al mooie successen mee worden behaald.”

 

Een aantal partijen heeft de handschoen opgepakt en gewerkt aan een collectief. Tijdens de bouwperiode was dit nog op het niveau van een netwerkclub, nu de renovatie afgerond is volgt de volgende stap naar een meer intensieve samenwerking. Bij de notaris wordt de stichting Coolsingelclub opgericht en er is al een bestuur benoemd bestaande uit afvaardiging vanuit winkels (Ronald Luyben van De Bijenkorf en Suzanne Hammecher van Donner), horeca (Corine Wiedouw van lunchroom Raoul) en commercieel vastgoed (Martien de Groene, van De Groene Groep). Het bestuur zal nog worden aangevuld met een vertegenwoordiger namens de kantoren.

 

Dominique van Elsacker: “Dit is voor UDSRotterdam een bijzondere uitbreiding omdat aan de Coolsingel niet alleen winkels gelegen zijn maar ook kantoren, banken, hotels, horeca en dienstverlening.” Kersverse voorzitter Ronald Luyben, storemanager Bijenkorf Rotterdam: “Onze missie is om van de Coolsingel een plek te maken om te flaneren in plaats van te manoeuvreren en passeren. Voor Rotterdammers, kantoorpersoneel, (inter)nationale toeristen en andere bezoekers. Dit willen we bereiken door eigenaarschap over het gebied te tonen, en gastheerschap voor de bijzondere evenementen en momenten die horen bij de Coolsingel.”

 

Bij de leden zijn al de nodige opgaven opgehaald waarmee de agenda gevuld wordt de komende tijd. Er liggen fysieke uitdagingen zoals de plekken waar voetgangers fietspaden kruisen, daar hebben de ondernemers zorgen over. Er moeten fiets parkeerplekken bij maar wel op een manier dat ‘de pijn’ verdeeld wordt. De Coolsingelclub handelt, net als de rest van het stadcentrum waarvoor UDSRotterdam werkzaam is, in het belang van het collectief. Ook zal er gewerkt worden aan de programmering van de Coolsingel zodat het een verblijfsplek wordt waar graag je komt, werkt en je vrije tijd doorbrengt.