Jongeren en reizigers op het plein voor het Centraal Station in Rotterdam Centrum en een afbeelding van een smartphone met de Chainels app op de website van UDSRotterdam

Chainels

 

UDSRotterdam communiceert digitaal en informeert al haar leden middels het digitale gesloten communicatieplatform Chainels. Dit is het informatiesysteem waarbij leden zowel binnen hun eigen deelgebied en eigen winkeliersvereniging als binnen het hele aangesloten kernwinkelgebied met elkaar kunnen communiceren via de Chainels-app op hun mobiele telefoon of tablet.

 

Chainels maakt het mogelijk om in een besloten omgeving met de veiligheidspartners snel informatie uit te wisselen, zoals afbeeldingen van overlastgevers en winkeldieven. Verder kan UDSRotterdam binnen dit retailplatform informatie delen, polls houden en zo de mening van de aangesloten ondernemers toetsen. Via Chainels wordt ook de evenementenkalender gedeeld.

 

Alle ondernemers die bijdragen via de BIZ worden automatisch en zonder kosten aangesloten op dit systeem en kunnen dan ook direct gebruikmaken van de daarbinnen geboden faciliteiten. Ook partijen van buiten het BIZ-gebied die, bijvoorbeeld via een winkeliersvereniging, bij UDSRotterdam zijn aangesloten, kunnen op Chainels aangesloten worden.

 

Deze vorm van georganiseerde communicatie is gebruikelijk in winkelcentra die planmatig gerealiseerd zijn en collectief gemanaged worden. Door het concept en de technologie van Chainels is het nu ook mogelijk om in een winkelstraat en zelfs in een hele binnenstad te communiceren in een afgeschermde omgeving. Chainels wordt inmiddels hoog gewaardeerd door de ondernemers. Het is een manier om snel informatie te delen: over de directe omgeving, maar ook in een groter verband.