Winkelend publiek op de Lijnbaan in Rotterdam Centrum, op de pagina Diensten van de website van UDSRotterdam

Informatievoorziening aan leden

 

UDSRotterdam is hét Retailplatform; op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en altijd aangesloten. Alle relevante info over Retail en Rotterdam wordt gedeeld met de leden.

 • Leden hebben toegang tot een gesloten internetomgeving voor ieder deelgebied en/of ondernemersvereniging (OV), voor vergaderstukken en andere eigen OV- en gebiedsinformatie. Wij gebruiken hiervoor de app Chainels.
 • In uitingen voor bijzondere openingstijden (Pasen, Pinksteren, Kerst, events e.d.) wordt voorzien.
 • U ontvangt uitnodigingen voor relevante bijeenkomsten aangaande binnenstad en/of winkeliers.
 • Eventkalender; wij brengen u op de hoogte van de events en de mogelijkheden om hierbij aan te haken.

Veiligheid door het Toezichtmodel

 

Onze leden zijn aangesloten bij het Toezichtmodel, inclusief alle bijhorende voordelen;

 • Handhavende diensten worden vanuit het Toezichtmodel voorzien van communicatiemiddelen om gezamenlijk op te treden in het kader van veiligheid.
 • Informatie wordt gedeeld in het Toezichtmodel tijdens gezamenlijke briefings die plaatsvinden op kantoor van UDSRotterdam.
 • Handhavers zorgen voor snelle afhandeling, zoals aangifte en het afvoeren van de verdachte.
 • Onderdeel van het Toezichtmodel is de ‘winkeldievenbus’, waarmee arrestanten en verdachten spoedig afgevoerd kunnen worden.
 • De handhavende diensten delen informatie over verdachten ook via de app Chainels.
 • De app Chainels is voorzien van een overvalknop, waarmee omliggende winkels in geval van nood via hun smartphone gealarmeerd kunnen worden.

Schoon, heel en bereikbaar

 

UDSRotterdam vertegenwoordigt uw belangen op het gebied van schoon, heel en bereikbaarheid richting onze ketenpartners van de gemeente Rotterdam door:

 • Frequent overleg met de verschillende diensten van gemeente, zoals Stadsbeheer, Stadsontwikkeling, Directie Veilig en de Gebiedscommissie.
 • Het opzetten en coördineren van begeleidingscommissies bij (weg)werkzaamheden.
 • Het bijwonen van zogenaamde schouwen, waarbij het niveau van de buitenruimte wordt beoordeeld samen met de daaraan werkende diensten (en bewoners en winkeliers).

Promotie en marketing

 

UDSRotterdam ziet en benut kansen op het gebied van promotie, marketing en events. In nauwe samenwerking met de gebiedsraden wordt een jaarplan opgesteld waar inzet op promotie en marketing een vast onderdeel van is. Hierbij wordt altijd rekening gehouden met de eigen identiteit van de verschillende deelgebieden binnen het BIZ-gebied. Daarnaast worden er ook stadsbrede marketingstrategieën en events voor het hele BIZ-gebied uitgezet.

Ondersteuning ondernemersverenigingen en gebiedsraden

 

Administratieve ondersteuning


Op administratief gebied ontzorgt UDSRotterdam u graag. Bij het lidmaatschap is inbegrepen:

 • Verzorgen en begeleiden van een aanvraag van vergunningen.
 • Verzorgen wijzigingen in bestuurssamenstelling bij KvK.
 • Verzorgen wijzigingen in tenaamstelling bij bank.
 • Facilitaire ondersteuning voor bijeenkomsten, inclusief: reserveren van vergaderruimte (bij UDSRotterdam), verzorgen van techniek, verzorgen van koffie en thee.
 • Secretariële ondersteuning voor bijeenkomsten inclusief: opstellen agenda, verzamelen vergaderstukken, verzorgen van uitnodigingen, registratie van aan- en afmeldingen, nabellen, verzorgen van mailingen, bijhouden van adresbestanden, stukken na afloop verspreiden en op Chainels plaatsen.
 • Beschikbaar stellen van een notulist voor verslaglegging via een actielijst.
 • Up-to-date houden adressenbestanden per ondernemersvereniging / BIZ-deelgebied.
 • Verwerking van binnenkomende post per ondernemersvereniging / BIZ-deelgebied.

 

Financiële administratie


Desgewenst verzorgt UDSRotterdam de financiële administratie. Dit bevat de volgende diensten:

 • Facturen lidmaatschapsbijdrage opstellen en debiteurenbeleid.
 • Verzorgen van betalingen en boeken van inkomende facturen.
 • Ieder kwartaal contact met penningmeester van ondernemersvereniging / BIZ-deelgebied.
 • Ieder kwartaal een financiële update.
 • Jaaroverzicht financiën ondernemersvereniging / BIZ-deelgebied.
 • Btw-aangifte.