Variatie in deelgebieden

 

Een goede binnenstad is mede aantrekkelijk door de variatie die de consument daarin vindt. Die variatie kan op veel verschillende manieren vorm en inhoud krijgen, zoals in kenmerken van deelgebieden. Door verschillen in sfeer, verschijningsvorm en aanbod kan de variatie van de deelgebieden bijdragen aan de aantrekkelijkheid van de binnenstad.

 

In het werkgebied van de BIZ en UDSRotterdam worden vier deelgebieden onderscheiden. In elk deelgebied krijgen de ondernemers beschikking over het grootste deel van de zelf ingebrachte middelen ter besteding aan marketing en promotie voor het desbetreffende deelgebied.

 

 

Gebiedsraden

 

In ieder deelgebied wordt een Gebiedsraad geïnstalleerd. Deze gebiedsraden zijn een afspiegeling van belanghebbenden in het desbetreffende gebied. Dat zijn allereerst de ondernemers in het gebied en daarnaast de eigenaren van het vastgoed.

 

De gebiedsraden formuleren en bewaken de specifieke kenmerken van het deelgebied als onderdeel van de totale Rotterdamse binnenstad. Die kenmerken bestaan onder meer uit verschillen in doelgroepen, type winkelaanbod, aanvulling met horeca en diensten, ruimtelijke typering van verkeers- en verblijfsruimtes en karakteristieken van sfeer. Op basis van al deze kenmerken wordt geformuleerd wat de rol en betekenis van het betreffende deelgebied binnen de totale binnenstad is. Het is vertrekpunt voor de marketing en promotie van het deelgebied.

 

Voor de marketing en promotie formuleren de Gebiedsraden aan het begin van ieder jaar een jaarplan. Dit plan heeft goedkeuring nodig van het bestuur van de BIZ die het toetst op de ambitie voor de totale Rotterdamse binnenstad. Uitgangspunt is dat de jaarplannen de specifieke eigen kenmerken van de desbetreffende deelgebieden benadrukken. Daarnaast moeten deze bijdragen aan de beoogde ambitie voor de totale binnenstad.