De vier leden van het team van UDSRotterdam, lopend in Rotterdam Centrum, op de pagina Over Ons van de website van de UDSRotterdam

Wie we zijn

 

Urban Department Store Rotterdam (UDSRotterdam) is een samenwerking van vastgoedeigenaren en winkel- en horeca-ondernemers. Eigenaren zijn georganiseerd in de Vereniging Lijnbaanakoord (VLA) en winkels en horeca in het OndernemersPlatform Centrum Rotterdam (OPCR).

 

UDSRotterdam is zowel de naam van de gezamenlijke stichting als van de organisatie die dienstverlenend is voor ondernemers en eigenaren in de binnenstad en en in opdracht van het BIZ-bestuur zorg draagt voor de uitvoering van de BIZ-jaarplannen. Een team van vier professionals is dagelijks in touw om ondernemers en eigenaren te ontzorgen en om nieuwe plannen te maken.

 

 

Wat we doen

 

UDSRotterdam werkt voor:

  • Alle partijen (winkel- en horeca-ondernemers en vastgoedeigenaren) in het BIZ-gebied (BedrijvenInvesteringsZone) die bijdrageplichtig zijn.
  • De Vereniging Lijnbaanakkoord (VLA) en haar leden. Zodoende kan ook gewerkt worden voor buiten het BIZ-gebied gevestigde partijen.
  • Het OndernemersPlatform Centrum Rotterdam (OPCR) en haar leden. Zodoende kan ook voor buiten het BIZ-gebied gevestigde partijen gewerkt worden. In de praktijk is dit bijvoorbeeld al het geval voor enkele parkeergarages, de Coolsingelclub en voor de Ondernemersvereniging Meent.
  • Ook derden kunnen opdrachtgever zijn voor het leveren van bepaalde diensten of het organiseren van activiteiten. Voorwaarde is dat er nauwe verwantschap is met de doelstelling, de ambitie en het werkgebied van UDSRotterdam.

 

Zowel voor ondernemers als voor eigenaren is er een Bedrijveninvesteringszone (BIZ)-regeling van kracht. Die regeling wordt door UDSRotterdam uitgevoerd.