Protocol Collectieve Winkelontzegging

CWO Protocol

 

De Rotterdamse binnenstad wil een veilige, gezellige, bruisende uitstraling hebben naar haar bezoekers en winkelend publiek. Winkeldiefstal zorgt nog steeds dagelijks voor problemen in de winkels. Het is een grote last voor ondernemers op financieel gebied maar, net zo belangrijk, voor het gevoel van veiligheid. Ook moet het winkelend publiek ongestoord, plezierig en veilig kunnen winkelen. Rotterdam heeft gastvrijheid hoog in het vaandel. Winkeldiefstal heeft een grote, negatieve, impact op het realiseren van deze doelen. Om de doelen wel te kunnen bewerkstelligen, hebben de partners politie, gemeentelijke handhavers, ondernemers en hun beveiligingsorganisaties, hun handen ineen geslagen. Het toepassen van de collectieve winkelontzegging in Rotterdam Centrum is noodzakelijk om een veilig, gastvrij en gezellig winkelgebied te kunnen zijn. Het straalt daarnaast uit, dat Rotterdam een zero-tolerance beleid heeft naar mensen toe die zich niet aan de regels houden en onrust in de stad veroorzaken.

 

Tot op heden waren er individuele mogelijkheden om aangifte te doen. Dit was ontoereikend om een veiliger centrum te realiseren. Nu wordt er gekozen voor een gezamenlijke aanpak, met verdergaande maatregelen, wat een veiliger gevoel, een veilige uitstraling en efficiënte aanpak van winkelcriminaliteit kan bewerkstelligen. Het CWO wordt ingevoerd in het gebied Rotterdam Centrum tussen de vier pleinen, te weten: Hofplein, Kruisplein, Eendrachtsplein, Churchillplein inclusief Beurstraverse.
Klik hier voor het CWO protocol.
Klik hier voor de aangesloten winkels m.b.t. het CWO.

 

 

Doelen en uitvoer

 

Een aantal doelen van de CWO:

  • Verbeteren van de veiligheid in de binnenstad van Rotterdam, in het gebied Rotterdam Centrum tussen de vier pleinen Hofplein, Kruisplein, Eendrachtsplein en Churchillplein inclusief Beurstraverse
  • Tegengaan van winkeldiefstal en overlast
  • Preventieve uitstraling en het ontmoedigen van overlastveroorzakers
  • Verbeteren van het ondernemersklimaat in de Rotterdamse binnenstad
  • Verhogen van de organisatiegraad van ondernemers

 

Het Ondernemers Platform Centrum Rotterdam (OPCR) heeft de uitvoering van dit project op zich genomen. Daarbij wordt zij gefaciliteerd door de gemeente (Directie Veiligheid),  Deelgemeente Rotterdam Centrum, Politie district Centrum en het Openbaar Ministerie (OM). De toegevoegde waarde van het CWO ligt in het feit dat ook vanuit de private sector hardnekkige winkeldieven en overlastgevers worden geweerd. Daarnaast gaat een preventieve werking uit van het CWO.