Taken en verantwoordelijkheden

 

UDSRotterdam heeft een compact en slagvaardig werkapparaat. Een groot aantal uiteenlopende werkzaamheden wordt verricht door dit team. Die bestaan voornamelijk uit:

 • Het formuleren van visie, beleid en strategie voor ontwikkeling van de binnenstad op langere termijn (in samenspraak met partners en de gemeente).
 • Initiëren en uitvoeren van nieuwe activiteiten gericht op de lange termijn en organiseren van partnerships voor toekomstige realisatie van plannen die daaruit voortvloeien.
 • Belangen behartigen van ondernemers en eigenaren bij de afdelingen en diensten van de gemeente en andersom aanspreekpunt voor de gemeente voor stakeholders in het centrum.
 • Ontwikkelen en uitvoeren van collectieve marketing en promotie voor de hele binnenstad.
 • Begeleiden, adviseren en monitoren van promotie en marketing voor de verschillende deelgebieden door de afzonderlijke Gebiedsraden.
 • Financiële en administratieve ondersteuning van de leden van de VLA en de OPCR.
 • Administratief en financieel management voor alle besturen die actief zijn rond de eigenaren- en ondernemersbelangen in de binnenstad (VLA, OPCR, UDSR, BIZ).
 • Beheer van en toezicht op het afsprakenkader Schoon en Heel waarmee het kwaliteitsniveau van onderhoud in de openbare ruimte wordt geoptimaliseerd.
 • Regievoering en beheer van het Toezichtmodel waarmee samen met veiligheidspartners de veiligheid in het winkelgebied op een hoger niveau wordt gebracht.
 • Overleg met partners in het semi-publieke domein die betrokken zijn bij activiteiten in de binnenstad (o.a. Rotterdam Festivals, Rotterdam Marketing).
 • Bestuurlijk contact met alle wethouders en hun staf die een deelfacet van de binnenstad in portefeuille hebben.
 • Beheer van Chainels, het permanente communicatiekanaal voor ondernemers in het centrum.
 • Faciliteren van verschillende overlegvormen die uitvloeisel zijn van de taakomschrijving van UDSRotterdam en de BIZ (o.a. Deelnemersraad en Gebiedsraden).